Sizi Arayalım
Temmuz 2021 Vergi Takvimi

DUYURU: 05.07.2021\97

Temmuz 2021 Vergi Takvimi

Temmuz 2021 Vergi Takvimi Centrum tarafından hazırlanan ve Temmuz ayında yerine getirilmesi gereken vergisel mükellefiyetleri içeren duyurumuz aşağıdadır.

İLK TARİH

SON TARİH

VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ

01.07.2021

09.07.2021

16-30 Haziran 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01.07.2021

12.07.2021

16-30 Haziran 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.07.2021

16.07.2021

Haziran 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.07.2021

16.07.2021

Haziran 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.07.2021

16.07.2021

Haziran 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01.07.2021

16.07.2021

Haziran 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.07.2021

16.07.2021

Haziran 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.07.2021

16.07.2021

Haziran 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01.07.2021

16.07.2021

Haziran 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

01.07.2021

26.07.2021

Haziran 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.07.2021

26.07.2021

Haziran 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.07.2021

26.07.2021

Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

01.07.2021

26.07.2021

Haziran 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

01.07.2021

26.07.2021

Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

01.07.2021

26.07.2021

Haziran 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16.07.2021

26.07.2021

1-15 Temmuz 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.07.2021

26.07.2021

Haziran 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.07.2021

26.07.2021

Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.07.2021

26.07.2021

Haziran 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.07.2021

26.07.2021

Haziran 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.07.2021

26.07.2021

Haziran 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01.07.2021

27.07.2021

Haziran 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı

01.07.2021

28.07.2021

Haziran 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi

16.07.2021

30.07.2021

1-15 Temmuz 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01.07.2021

02.08.2021

Haziran 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.07.2021

02.08.2021

Haziran 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01.07.2021

02.08.2021

Haziran 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01.07.2021

02.08.2021

7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi

01.07.2021

02.08.2021

Haziran 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.07.2021

02.08.2021

Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi

01.07.2021

02.08.2021

7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 4. Taksit Ödemesi

01.07.2021

02.08.2021

2020 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

01.07.2021

02.08.2021

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi

01.07.2021

02.08.2021

Haziran 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01.07.2021

02.08.2021

Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01.07.2021

17.08.2021

2021 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.07.2021

17.08.2021

2021 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.07.2021

31.08.2021

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Haziran 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01.07.2021

30.09.2021

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Haziran 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01.07.2021

31.12.2021

2020 Dönemi Ülke Bazlı Rapor (Ek-6)

Saygılarımızla.

Dosyalar