Sizi Arayalım
Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin Faaliyet Raporları İle Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki İşletmelerin Mali Denetim Raporlarının Teslim Süresi  1 Ay Uzatılmıştır

DUYURU: 19.05.2020/100

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin Faaliyet Raporları İle Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki İşletmelerin Mali Denetim Raporlarının Teslim Süresi 1 Ay Uzatılmıştır

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan “17.05.2020 tarihli Açıklama” ile, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin faaliyet raporları ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki (TGB) işletmelerin mali denetim raporlarının teslim sürelerinin bir ay ek süreyle 30.06.2020 tarihine uzatıldığı duyurulmuştur.

Bilindiği üzere, 17.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı Kanun ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılabilmesine ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi sınırlarında yürütülen faaliyetlerin Bölge dışında yürütülmesine 11.03.2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebileceği hükme bağlanmış ve bu yetki kullanılmak suretiyle alınan Kararlarla, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin bir süreliğine merkez dışında da yürütülebilmesinin ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin de faaliyetlerini bu bölgelerin dışında gerçekleştirebilmelerinin önü açılmıştı.

Bu defa, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Ar-Ge ve tasarım merkezlerince Mayıs ayı sonuna kadar sunulması gereken faaliyet raporu ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerce yine Mayıs ayı sonuna kadar verilmesi gereken mali denetim raporlarının teslimine ilişkin olarak bir ay ek süre verilmiştir. Sözü edilen süre uzatımı kararında, hazırlanması gereken raporlarda yer alacak olan bir kısım verinin kurumlar vergisi beyannamesinde belirtilen bazı tutarların kullanılması yoluyla hazırlanabileceğinden hareketle, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresinde yapılan uzatma da dikkate alınmıştır. Yeni durumda;

  • Ar-Ge ve tasarım merkezleri 2019 yılı faaliyet raporlarını,
  • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler ise 2019 yılına ait yıllık bilgiler ile yeminli mali müşavir onaylı mali denetim raporların

30.06.2020 tarihine kadar elektronik ortamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na gönderebilecektir.

Saygılarımızla. 

Dosyalar