Sizi Arayalım
Bazı Mallara İlişkin KDV Tevkifat Oranları Yeniden Belirlenmiştir

DUYURU: 04.03.2020/24

Bazı Mallara İlişkin KDV Tevkifat Oranları Yeniden Belirlenmiştir

03.03.2020 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 31 Seri No.lu Tebliğ” ile, külçe metal, bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünleri ile hurda ve atık teslimlerinde 5/10 olarak uygulanan tevkifat oranı, 01.04.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmek üzere, 7/10 olarak değiştirilmiştir.

Yeni düzenleme çerçevesinde;

  • Her türlü hurda metallerden elde edilen külçeler ile hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko, alüminyum ve kurşun külçeleri, slab, billet (biyet), kütük ve ingot tesliminde (ilk üreticileri ile ithalatçıları tarafından yapılan teslimler hariç),
  • Bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından mamul; anot, katot, granül, filmaşin, profil, levha, tabaka, rulo, şerit, panel, sac, boru, pirinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerleri, çinko oksit ile kurşun ve alaşımlarından mamul, tuğla, mühür, yaprak, plaka, folyo, pul, saçma, ızgara, toz, kurşun oksit, kurşun monoksit, kırmızı oksit ve benzerlerinin tesliminde(ilk üreticileri ile ithalatçıları tarafından yapılan teslimler hariç),
  • Her türlü metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurdası, bunların hurda halindeki karışımları, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak haldeki metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam karakterli her türlü ham, yarı mamul ile mamul madde tesliminde (KDV Kanununun (18/1) inci maddesine göre istisnadan vazgeçenler için)

hesaplanan KDV’nin 7/10’u alıcılar tarafından 2 no.lu KDV beyannamesi ile bağlı bulundukları vergi dairelerine sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir. Söz konusu malların teslimine ilişkin hesaplanan KDV’nin kalan 3/10’unun genel esaslar çerçevesinde satıcılar tarafından beyan edileceği tabidir.

Saygılarımızla.

Dosyalar