Sizi Arayalım
e-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Yüklenme Süresi Uzatılmıştır

DUYURU: 05.02.2021/22

e-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Yüklenme Süresi Uzatılmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığınca, 2020 yılı ilk 3 ayına ilişkin olarak; - Tutulmakta olan e-Defterler ile - Bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine yüklenilmesine ilişkin son yükleme tarihi 12.02.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu kapsamda, 2020 yılı ilk üç ayına ilişkin olarak, e-Defterler ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarını henüz göndermeyen/gönderemeyen mükelleflerin, son günleri beklemeden yükleme işlemlerine ivedilikle başlamaları, süresinde yüklememe nedeniyle ortaya çıkabilecek cezai yaptırımların önüne geçilmesi açısından da büyük önem arz etmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.edefter.gov.tr internet adresi üzerinden yayımladığı “05.02.2021 tarihli Duyuru” ile, Ocak-Şubat-Mart/2020 dönemlerine ilişkin e-defter ve berat dosyaları ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine yüklenme süresinin 12.02.2021 tarihine kadar uzatıldığı açıklanmıştır.  

Bilindiği üzere, 19.10.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Sıra No.lu Elektronik Defter Tebliği ile değişen 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile e-Defter uygulamasına kayıtlı mükelleflere, Ocak/2020 döneminde başlamak üzere;

  • Tutulmakta olan e-Defterler ile
  • Bunlara ilişkin berat dosyaların ikincil kopyalarını

“e-Defter Saklama Kılavuzu”nda açıklanan sürelerde Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemlerine aktarma zorunluluğu getirilmiş olup, anılan Kılavuza göre, 2020 yılı ilk 3 ayına ilişkin e-Defter ve berat dosyalarının 05.02.2021 tarihine kadar yüklenmesi gerekmekteydi.

Bu defa, Gelir İdaresi Başkanlığınca,

  • Söz konusu uygulamaya yönelik ilk yükleme döneminde olunması,
  • Bu süreçte gerek Başkanlık Bilgi İşlem Sistemlerinde gerekse de mükellefler ile meslek mensuplarının bilgi işlem sistemlerinde aşırı yoğunluk yaşanması,
  • Uygulamanın kullanımının mükelleflerce yeterince tecrübe edilebilmesinin sağlanması,

amacıyla, söz konusu Kılavuzdaki 2020 yılı ilk üç ayına ilişkin olarak belirtilen son yükleme tarihi 12.02.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu kapsamda, 2020 yılı ilk üç ayına ilişkin olarak, e-Defterler ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarını henüz göndermeyen/gönderemeyen mükelleflerin, son gün ve günleri beklemeden yükleme işlemlerine ivedilikle başlamaları, süresinde yüklememe nedeniyle ortaya çıkabilecek cezai yaptırımların önüne geçilmesi açısından da büyük önem arz etmektedir.

Saygılarımızla.

Dosyalar