Sizi Arayalım
Gelir İdaresi Başkanlığınca E-Defter Uygulamalarına İlişkin  Bilgilendirme Amaçlı Duyuru Yayımlanmıştır

DUYURU: 20.02.2019/19

Gelir İdaresi Başkanlığınca E-Defter Uygulamalarına İlişkin Bilgilendirme Amaçlı Duyuru Yayımlanmıştır

E-Defter Uygulaması 13.12.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği” ile 01.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, zorunluluk kapsamına girmiyor olsalar dahi, istemeleri halinde yevmiye ve defter-i kebir defterlerini elektronik ortamda e-Defter olarak tutabilmeleri mümkündür.

E-Defter Uygulamasına dahil olan/olacak mükellefleri bilgilendirmek ve dikkat edilecek hususların altını çizmek amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan “17.02.2017 tarihli E-Defter Bilgilendirme Duyurusu” internet sitesinde (e-defter.gov.tr) yayımlanmıştır.

Sözü edilen Duyurunun tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar