Sizi Arayalım
İşkur Zorlayıcı Sebeplerin Doğması Nedeniyle Kısa Çalışma Başvurularının Yapılabileceğini Duyurmuştur

DUYURU: 23.03.2020/38

İşkur Zorlayıcı Sebeplerin Doğması Nedeniyle Kısa Çalışma Başvurularının Yapılabileceğini Duyurmuştur

18.03.2020 tarihinde gerçekleşen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, COVİD-19 (Yeni Koronavirüs) salgınının yarattığı negatif etkileri azaltmak için “Ekonomik İstikrar Kalkanı” isimli 100 milyar liralık bir ekonomik tedbir paketinin uygulamaya alınacağı duyurulmuş ve bu kapsamda, Kısa Çalışma Ödeneğinin devreye alınarak bundan faydalanmak için gereken süreçlerin kolaylaştırılacağı ve hızlandırılacağı açıklanmış olup, konuya ilişkin açıklamalarımız, 19.03.2020 tarihinde yayınladığımız Duyuru’da yer almıştı.

Bu defa, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) internet sitesinde 22.03.2020 tarihinde yapılan “Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında” başlıklı Duyuru ile, İŞKUR Yönetim Kurulunca COVİD-19 (Yeni Koronavirüs) salgını nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının yapılabilmesi için karar alındığı açıklanmıştır. Diğer bir ifadeyle, COVİD-19 (Yeni Koronavirüs) salgını nedeniyle zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin en az 1/3 oranında azaltılması veya faaliyetin en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde kısa çalışmanın uygulanabilmesi şartlarının doğmasından hareketle, kısa çalışma başvurularının önü açılmıştır. Kısa çalışma uygulanması halinde gerekli şartları sağlayan işçilere, çalışılmayan dönemler için 3 aya kadar kısa çalışma ödeneği ödenmektedir.

Bu çerçevede, COVİD-19 (Yeni Koronavirüs) salgınından olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma uygulamak isteyen işverenler, 23.03.2020 tarihinden itibaren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adreslerine gerekli belgeleri göndermek suretiyle başvurabilecektir. Kısa çalışma ödemeleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecektir.

Ayrıca başvuruların yapılması ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreç hakkında İŞKUR internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) detaylı bilgilendirme yapılacağı belirtilmiştir.  

Saygılarımızla. 

Dosyalar