Sizi Arayalım
Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Uzatılmıştır

DUYURU: 01.12.2020/186

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Uzatılmıştır

01.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ek 2. ve geçici 23. maddelerinde belirtilen esaslar ve Cumhurbaşkanına tanınan yetki çerçevesinde 01.12.2020 tarihinden itibaren gerçekleşecek kısa çalışma talepleri için başvuru süresinin, 30.06.2020 tarihi yerine, 31.12.2020 tarihi olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Böylelikle, daha önce kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerleri için halen kısa çalışmadan yararlanan işçiler için yeni bir başvuruya gerek olmaksızın uzatma kapsamında kısa çalışma ödeneğinden faydalanmaya devam etmelerine imkan tanınırken uygulamadan yararlandırılmayan işçiler için yeni başvuru yapabilmesinin de önü açılmıştır. Ayıca, kısa çalışmaya daha önce başvurmamış olan işyerleri için de başvuru yapılabilmesi mümkün kılınmıştır.

26.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7226 Sayılı Kanun ile, kısa çalışma ödeneğine ilişkin başvuru şartlarında esnekliğe gidilirken başvuru tarihini 31.12.2020 tarihine kadar uzatma konusunda Cumhurbaşkanına yetkili verilmiş ve konuya ilişkin açıklamalarımız 27.03.2020 tarihinde yayınladığımız Rehber’de yer almıştı. 

Ayrıca, yeni korona virüs (Covid-19) nedeniyle 30.06.2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, en son 27.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile iki ay süreyle uzatılmıştı (28.10.2020 tarihli Duyurumuz).  

Bu defa, 01.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ek 2. ve geçici 23. maddelerinde belirtilen esaslar ve Cumhurbaşkanına tanınan yetki çerçevesinde 01.12.2020 tarihinden itibaren gerçekleşecek kısa çalışma talepleri için başvuru süresinin, 30.06.2020 tarihi yerine, 31.12.2020 tarihi olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Buna göre, daha önce kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerleri;

  • Halen kısa çalışmadan yararlanan işçiler için yeni bir başvuruya gerek olmaksızın uzatma kapsamında kısa çalışma ödeneğinden faydalanmaya devam edecekler ve
  • Kısa çalışma uygulamasından yararlandırılmayan işçiler için yeni başvuru yapabileceklerdir.

Ayrıca yeni korona virüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30.06.2020 tarihine kadar kısa çalışma talebinde bulunmuş işyerleri için, kısa çalışma ödeneği ödemelerinde, 4857 sayılı Kanunun 24. maddesinin (III) numaralı bendi ile 40. maddesinde öngörülen bir haftalık süre uygulanmış kabul edilecektir.

Diğer taraftan, kısa çalışmaya daha önce başvurmamış olan işyerleri için de başvuru yapılabilmesinin önü açılmıştır. Buna göre, korona virüs (Covid-19) kapsamında zorlayıcı sebeple işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde, daha önce kısa çalışma ödeneğine başvurulmamış olsa dahi;

  • Kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan
  • Son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olan sigortalılar

için kısa çalışma ödeneğine başvurulması mümkün olmuştur.    

Son olarak, düzenleme kapsamında korona virüs (Covid-19) gerekçesiyle kısa çalışma ödeneği kapsamında yapılan ödemeler ilgili çalışanın işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecektir.

Saygılarımızla.

Dosyalar