Sizi Arayalım
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Tüm Türkiye Uygulamasına İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu

DUYURU: 08.08.2020/143

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Tüm Türkiye Uygulamasına İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanan 07.08.2020 tarihli “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Duyuru” ile, Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştirilmesi ile oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin 01.08.2020 tarihi itibariyle (Temmuz/2020 dönemine ait olup, 26 Ağustos 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya açıldığı hatırlatılmıştır.

Bu kapsamda, Kırşehir, Amasya, Çankırı, Bartın, Bursa, Eskişehir ve Konya illerinde pilot olarak devam eden uygulamanın diğer iller için yeni olması ve mükellef alışkanlıklarının değişmesi sebebiyle, kullanıcı hatalarının düzeltilmesinin zaman alabileceği göz önüne alındığında, özellikle çalışan sayıları ve/veya prime ilişkin tahakkuk sayıları fazla olan mükelleflerin mağduriyet yaşamamaları için beyannamelerin son günlere bırakılmamasının önem arz ettiği vurgulanmıştır.

SGK Bildirimleri Bölümü Doldururken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Pilot illerde yapılan uygulama sırasında tespit edilen hataların en aza indirilmesi ve beyannamelerin sorunsuz bir şekilde verilebilmesi için, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderecek mükelleflerce beyannamenin "SGK Bildirimleri" bölümü doldurulurken dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki gibidir:

 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin veri girişlerine ilişkin alanların ne şekilde doldurulacağı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzunda detaylı olarak açıklan olup mükelleflerin/işverenlerin işlemlerini doğru ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmeleri için söz konusu kılavuzda belirtilen hususlara dikkat etmeleri önem arz etmektedir. İlgili kılavuza bu linkten ulaşılabilir.
 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin gönderilmesi sırasında işyeri sicil sıra numarası, eski şube kod, yeni şube kod, il kodu, sigortalı TC kimlik numarası, sigortalı adı/soyadı, gün, kazanç gibi zorunlu alanların eksiksiz ve doğru olarak sisteme kaydedilerek gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu bilgilerin hatalı girilmesi halinde beyannamenin onaylanması mümkün bulunmamaktadır. Bu gibi durumlarda mükelleflere/işverenlere hatalı girişlere ilişkin mesaj dönülmektedir. Bu çerçevede, sigortalı bilgilerinde sıkça rastlanan;
  • “İşe Giriş Bilgisi Yanlış Girildi !! hatası”
  • “Soyadı bilgileri hatalıdır.”
  • “Adı bilgileri hatalıdır.”
  • “TC Kimlik Numarası, Sicil Numarası bilgileri hatalıdır.”

gibi sigortalının tesciline ilişkin hatalar için bu adresten düzeltme yapılabilir. https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap

 • Sigortalıların tescil bilgilerindeki değişiklikler nedeniyle alınan hataların da düzeltilmesi için mükelleflerin/işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılara ait SGK Kurum Kayıtlarındaki bilgileri, bu adresten ulaşılacak e-Bildirge ekranından güncellemeleri mümkündür.

https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap

 • Sigortalıların ilgili ayda fiilen çalıştığı meslek adına ait geçerli bir meslek kodu bilgisinin RRRR.RR formatına uygun bir şekilde sisteme kaydedilmesi gerekmekte olup, formata uygun olmayan ya da geçerli olmayan bir meslek kodunun kaydedilerek gönderilmesi halinde mükellefler/işverenler hata mesajı alacaklardır.

Teknik ve Mevzuat Yönünden Sağlanacak Destekler

Beyannamenin vergi kesintileri ile ilgili bölümleri için Gelir İdaresi Başkanlığı adına, Vergi İletişim Merkezi (189) veya mphb@gelirler.gov.tr adresinden gerekli teknik ve mevzuat desteği verilmektedir. Beyannamenin “SGK Bildirimleri” bölümü ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi (170) veya isverensistemi@sgk.gov.tr adresinden gerekli destek hizmetleri verilmektedir.

Saygılarımızla.

Dosyalar