Sizi Arayalım
Özel Bankalarla Yapılan İthalatta Alınan Vergi ve Diğer Yükümlülüklerin Tahsilatına İlişkin Protokoller Sonlandırılmıştır

DUYURU: 27.02.2020/21

Özel Bankalarla Yapılan İthalatta Alınan Vergi ve Diğer Yükümlülüklerin Tahsilatına İlişkin Protokoller Sonlandırılmıştır

15.12.2019 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan Duyuru ile, bankalarla imzalanan vergi tahsilat protokollerinde 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılan vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri yanında sadece kamuya ait banka ve katılım bankaları ile Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. vasıtasıyla tahsiline devam edileceği ve anılan bankalar dışında kalan özel bankalar tarafından nakden, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla tahsilat yapılmayacağı ilan edilmiş ve konuya ilişkin açıklamalarımız, 19.12.2019 tarihinde yayınladığımız Duyuru’da yer almıştı.

Bu defa, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve ilgililere dağıtılmak suretiyle kamuoyuyla paylaşılan 21.02.2020 tarihli ve ''Özel Bankalar İle Yapılan Protokollerin İptali'' konulu  yazı ile, mükelleflerin ödemekle yükümlü oldukları ithalatta alınması gereken;

  • Gümrük Vergisi,
  • Katma Değer Vergisi,
  • Toplu Konut Fonu,
  • Telafi Edici Vergi,
  • İthal Harcı

gibi yükümlülüklerin bankalar aracılığıyla tahsil edilmesine yönelik olarak özel bankalarla imzalanan protokollerin feshedilmiş olduğu ve ilgili bankalara 21.02.2020 tarihinde yazı gönderilerek yazıların tebliğ tarihinden bir ay sonra geçerli olmak üzere söz konusu protokollerin feshedildiği ve tahsilat yetkilerinin kaldırıldığı bildirilmiştir.

Buna göre, fesih tarihinden itibaren özel bankalara bağlı merkez, şube, internet bankacılığı, ATM, telefon bankacılığı da dâhil herhangi bir kanal aracılığıyla söz konusu
protokoller kapsamında hiçbir surette tahsilat yapılamayacaktır. Diğer taraftan halen protokolleri devam eden;

  • TC Ziraat Bankası A.Ş.
  • Türkiye Halk Bankası A.Ş.
  • Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
  • Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
  • Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

vasıtasıyla tahsilat yapılmaya devam edilecektir.

Saygılarımızla.

Dosyalar