Sizi Arayalım
Şubat ve Mart Dönemlerine Ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır

DUYURU: 22.04.2020/78

Şubat ve Mart Dönemlerine Ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde 23.03.2020 tarihinde yayınlanan 126 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, 26.03.2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Şubat dönemine ilişkin Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 24.04.2020 günü sonuna kadar uzatılmış ve konuya ilişkin açıklamalarımız 24.03.2020 tarihinde yayınladığımız Duyuru’da yer almıştı.

Bu defa, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde 21.04.2020 tarihinde yayınlanan “129 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri” ile,

  • 24.04.2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Şubat ve
  • 27.04.2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Mart (vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemi dâhil)

dönemlerine ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28.04.2020 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Saygılarımızla. 

Dosyalar