Sizi Arayalım
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Kıymetli Madenlerin İthalatına Yönelik Değişiklikler Yapılmıştır

DUYURU: 19.02.2021/32

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Kıymetli Madenlerin İthalatına Yönelik Değişiklikler Yapılmıştır

19.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3557 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar”da işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali ile ilgili çeşitli değişiklikler yapılmıştır.

Sözü edilen Karar’da yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir.

Kıymetli Madenlerin Farklı Ödeme Şekillerine Göre İthalatını Düzenleme Konusunda Bakanlığa Yetki Verilmiştir

Bilindiği üzere kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların Dış Ticaret Rejimi esasları dahilinde Türkiye’ye ithali ve ihracı serbesttir. Bu çerçevede, standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin, ithal ve ihracında gümrük idarelerine beyan verilmesi yeterli olup, ithalat ve ihracat rejimi, karar ve yönetmelikleri uygulanmamaktadır.

Bu defa, Hazine ve Maliye Bakanlığına işlenmemiş kıymetli madenlerin farklı ödeme şekillerine göre ithalatını düzenlemeye yetki verilmiştir. Bu yetkinin kullanılması yoluyla Bakanlık tarafından yapılacak alt düzenlemeler bilahare duyurulacaktır.

Dahilde İşleme Rejimi Kararı Kapsamında Standart Dışı İşlenmemiş Kıymetli Maden İthalinde Serbestlik Tanınmıştır

İşbu Duyuru konusu düzenleme ile, Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithali serbest bırakılmıştır. Bununla birlikte, standart işlenmemiş kıymetli madenlerin yanı sıra, Dahilde İşleme Rejimi Kararı haricinde gerçekleştirilen standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinin yalnızca, Merkez Bankası ile kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla Kıymetli Madenler Borsası üyesi kıymetli maden aracı kuruluşları tarafından yapılacağı hükme bağlanmıştır. Kıymetli Madenler Borsası üyesi aracı kuruluşlar, ithal ettikleri standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenleri üç iş günü içinde Borsaya teslim etmek zorundadır.

Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na işlenmemiş kıymetli maden ithaline ilişkin istisnaları belirleme konusunda yetki verilmiştir.

Yürürlük Tarihi

İşbu Duyuru konusu Karar, Resmi Gazete’de yayımlandığı 19.02.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla. 

Dosyalar