Sizi Arayalım
Yabancı Para Cinsinden Ödenen Bes Katkı Payları İçin 25% Olarak Uygulanan Devlet Katkısı Oranı  Olarak Yeniden Belirlenmiştir

DUYURU: 25.04.2020/83

Yabancı Para Cinsinden Ödenen Bes Katkı Payları İçin 25% Olarak Uygulanan Devlet Katkısı Oranı Olarak Yeniden Belirlenmiştir

26.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7226 Sayılı Kanun ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun 5. maddesinin birinci fıkrasına bir cümle eklenmek suretiyle;

  • Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve 
  • 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. maddesi kapsamındaki kişiler tarafından

yabancı para cinsinden katkı payı ödenebileceği hükme bağlanmış; ayrıca, anılan düzenleme kapsamında %25 olarak uygulanan devlet katkısı oranının, yabancı para cinsinden ödenen katkı payları için %10’a kadar indirilmesi konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmişti.  Konuya ilişkin açıklamalarımız ise 27.03.2020 tarihinde yayınladığımız Rehberde yer almıştı.

Bu defa, 24.04.2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’de yayınlanan “2477 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, anılan yetki kullanılarak işverenler tarafından ödenen katkı payları hariç olmak üzere katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları için devlet katkısı hesabında kullanılan oran, yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için %10 olarak belirlenmiştir.

Düzenleme, yayım tarihi olan 24.04.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 Saygılarımızla. 

Dosyalar