Sizi Arayalım
1 Seri No’lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun İç Genelgesi Yayımlanmıştır

DUYURU: 02.12.2020/188

1 Seri No’lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun İç Genelgesi Yayımlanmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde 30.11.2020 tarihinde yayımlanan “1 Seri No'lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun İç Genelgesi” ile, 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma uygulamasına ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı hiyerarşisinde yer alan (Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar gibi) idari birimlerce gözetilecek hususlar açıklanmıştır. Sözü edilen açıklamalar esas itibariyle anılan idari birimlere yönelik olmakla birlikte, yapılandırma uygulamaları kapsamındaki idari işleyişin başvurucu mükellefleri de etkilemesi bakımından önem arz etmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde 30.11.2020 tarihinde yayımlanan 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun İç Genelgesi” ile, 7256 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırma uygulamasına ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı hiyerarşisinde yer alan (Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar gibi) idari birimlerce dikkat edilmesi gereken hususlar açıklanmıştır.  

Bu kapsamda;

  • Başvurulara ilişkin açıklamalar,
  • Başvuruda bulunan mükelleflere ilişkin haciz işlemleri,
  • Cebren tahsil edilen paralarla emanetteki paraların mahsubu ve
  • Diğer hususlar

başlıkları altında çeşitli açıklamalar yapılmıştır. Sözü edilen açıklamalar esas itibariyle anılan idari birimlere yönelik olmakla birlikte, yapılandırma uygulamaları kapsamındaki idari işleyişin başvurucu mükellefleri de etkilemesi bakımından önem arz etmektedir.

Yukarıda belirtilen Genelgeye bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla. 

.

Dosyalar