Sizi Arayalım
Aralık 2020 Vergi Takvimi

DUYURU: 03.12.2020\190

Aralık 2020 Vergi Takvimi

Ay

İlk Tarih

Son Tarih

Konu

Aralık

01.12.2020

09.12.2020

16-30 Kasım 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01.12.2020

10.12.2020

16-30 Kasım 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.12.2020

15.12.2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.12.2020

15.12.2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.12.2020

15.12.2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01.12.2020

15.12.2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.12.2020

15.12.2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.12.2020

15.12.2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01.12.2020

15.12.2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

01.12.2020

21.12.2020

Kasım 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.12.2020

21.12.2020

Kasım 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.12.2020

21.12.2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01.12.2020

21.12.2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.12.2020

21.12.2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.12.2020

21.12.2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16.12.2020

24.12.2020

1-15 Aralık 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

16.12.2020

25.12.2020

1-15 Aralık 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.06.2020

28.12.2020

Mayıs 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)

01.06.2020

28.12.2020

Mayıs 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)

01.12.2020

28.12.2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Aralık

01.12.2020

09.12.2020

16-30 Kasım 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01.12.2020

10.12.2020

16-30 Kasım 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.12.2020

15.12.2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.12.2020

15.12.2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.12.2020

15.12.2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01.12.2020

15.12.2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.12.2020

15.12.2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.12.2020

15.12.2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01.12.2020

15.12.2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

01.12.2020

21.12.2020

Kasım 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.12.2020

21.12.2020

Kasım 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.12.2020

21.12.2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01.12.2020

21.12.2020

Kasım 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Saygılarımızla,

Dosyalar