Sizi Arayalım
E-Defter Beratlarının Aylık Veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru

DUYURU: 20.01.2020/8

E-Defter Beratlarının Aylık Veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru

19.10.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği” ile, aylık dönemler için oluşturulacak olan e-Defter berat dosyalarının aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yüklenebilmesine imkan sağlanmış ve konuya ilişkin açıklamalarımız 24.10.2019 tarihinde yayınladığımız Duyuruda yer almıştı.

Bu defa, Gelir İdaresi Başkanlığınca “edefter.gov.tr” internet adresinde 16.01.2020 tarihinde yayınlanan Duyuru ile, e-Defter Beratlarının aylık veya geçici vergi dönemleri (3 aylık dönemler) bazında yüklenebilmesine ilişkin mükellefler tarafından yapılacak tercihlere yönelik açıklama yapılmıştır.

Buna göre, geçici vergi dönemleri bazında berat yükleme tercihinde bulunmak isteyen mükelleflerin, mali mühür veya elektronik imza ile e-Defter uygulamasına giriş yapıp "Bilgi Güncelle" kısmından "Berat Yükleme Tercihi" bölümünden "Aylık yükleme/Geçici vergi dönemleri bazında yükleme” seçeneklerinden tercih yapma imkânları olacaktır. Yapılan tercih, 31.01.2020 tarihine kadar güncellenebilecek olup bu tarih itibariyle değişiklik yapılması mümkün olmayacaktır.

Ayrıca anılan tarihe kadar tercih yapmayan mükellefler "aylık" olarak berat yükleme seçeneğini tercih etmiş sayılacaktır. Söz konusu yükleme tercihi, ilgili hesap dönemini kapsayacağından 2020/Ocak döneminden itibaren yüklenecek berat dosyaları için geçerli olacaktır.

Söz konusu Duyuruya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla.

Dosyalar