Sizi Arayalım
Kolalı Gazozlarla Puro, Sigarillo ve Sarmaşık Kıyılmış Tütün Mamullerine İlişkin ÖTV Oranları ve Maktu Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

DUYURU: 26.03.2020/45

Kolalı Gazozlarla Puro, Sigarillo ve Sarmaşık Kıyılmış Tütün Mamullerine İlişkin ÖTV Oranları ve Maktu Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

26.03.2020 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2301 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin;

  • (A) cetvelinde yer alan kolalı gazozların vergi oranları ile
  • (B) cetvelinde yer alan puro, sigarillo ve sarmalık kıyılmış tütün mamullerinin

vergi oranları ve asgari maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, söz konusu malların eski ve yeni ÖTV oranları ile asgari maktu ÖTV tutarları ve maktu vergi tutarları aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir:

G.T.İ.P. No

Eşyanın Tanımı

Vergi Oranı (%)

Asgari Vergi Tutarı (TL)

Maktu Vergi Tutarı (TL)

 

 

Eski

Yeni

Eski

Yeni

A CETVELİ

2202.10.00.00.13

Kolalı Gazlar

25

35

-

-

-

B CETVELİ

2402.10.00.00.11

Tütün içeren purolar

40

80

0,3506

0,3506

0,4686

2402.10.00.00.12

Uçları açık purolar

40

80

0,3506

0,3506

0,4686

2402.10.00.00.19

Sigarillolar

40

80

0,3506

0,3506

0,4686

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar, sigaralar)

- Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar, sigaralar

40

80

0,3506

0,3506

0,4686

2403.19.10.00.19

Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar)

63

40

0,0787

0,0500

0,4539

2403.19.90.00.10

Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar)

63

40

0,0787

0,0500

0,4539

İşbu Duyuru konusu Karar, yayımlandığı tarih olan 26.03.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Saygılarımızla. 

Dosyalar