Ücretsiz İzin - Vergiport

Tag : Ücretsiz İzin

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına Sunulmuştur

02.04.2021 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan ve halen Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülmekte olan “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü...

Devamını Oku