BÜLTENLER

Vergi Bültenleri

  • 6661 SAYILI KANUN (ASGARİ ÜCRETTE DEVLET DESTEĞİ UYGULAMASI) - 2016 / 3
    Şirketimizce hazırlanan 2016 / 3 sayılı, 6661 Sayılı Kanun (Asgari Ücrette Devlet Desteği Uygulaması) konulu Tamim'e erişmek için lütfen tıklayınız.
  • 6655 SAYILI KANUNLA YAPILAN VERGİSEL DÜZENLEMELER - 2016 / 2
    Şirketimizce hazırlanan 2016 / 2 sayılı, 6655 Sayılı Kanunla Yapılan Vergisel Düzenlemeler konulu Tamim'e erişmek için lütfen tıklayınız.
  • YIL SONU VERGİ UYGULAMALARI TAMİMİ - 2016 / 1
    Şirketimizce hazırlanan 2016 / 1 sayılı, Vergi Uygulamaları konulu Tamim'e erişmek için lütfen tıklayınız.