Sizi Arayalım
AR-GE ve Tasarım Merkezleri İle Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki Uzaktan Çalışma Uygulaması Uzatılmıştır

DUYURU: 07.01.2021/3

AR-GE ve Tasarım Merkezleri İle Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki Uzaktan Çalışma Uygulaması Uzatılmıştır

16.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7254 sayılı Kanun ile;

  • Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin bu merkezlerin dışında da yapılabilmesine ve
  • Teknoloji Geliştirme Bölgesi sınırlarında yürütülen faaliyetlerin Bölge dışında yürütülmesine

11.10.2020 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebileceği hükme bağlanmıştı.

Akabinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından doğrudan ilgili Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki firmalara yapılan yazılı bildirimler yoluyla, Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin bu merkezler ya da bölgeler dışında uzaktan çalışmayla yürütülmesinin, konuya ilişkin olarak daha önce belirlenen şartlarının sağlanması kaydıyla 31.12.2020 tarihinde kadar devam edeceği belirtilmişti (04.11.2020 tarihli Duyurumuz). Ayrıca, söz konusu faaliyetlerin uzaktan çalışmayla yürütülebilmesi amacıyla, dikkate alınacak personel ya da çalışma süresi oranının  %60 olarak revize edildiği açıklanmıştı (25.11.2020 tarihli Duyurumuz).

Bu defa, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki firmalara yapılan yazılı bildirimler yoluyla, Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin bu merkezler ya da bölgeler dışında uzaktan çalışmayla yürütülmesi uygulamasının, Aralık/2020 dönemine ilişkin olarak belirlenen şartların sağlanması kaydıyla 28.02.2021 tarihinde kadar devam edeceği belirtilmiştir.

Buna göre, Ar-Ge ve tasarım merkezlerindeki faaliyetlerin bu merkezlerin dışında uzaktan çalışmayla yürütülmesi;

  • İlgili merkezlerde bildirime tabi personel sayısının 5746 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen personel sayısının %60’ını geçmemek veya
  • Bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin %60’ını aşmamak ve
  • Bu çerçevede çalışan personelin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bildirilmesi

kaydıyla 28.02.2021 tarihine kadar devam edecektir.  

Benzer şekilde, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışında uzaktan çalışmayla yürütülmesi;

  • İlgili işletmelerde bildirime tabi personel sayısının 4691 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen personel sayısının %60’ını geçmemek veya
  • Bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili Kanun kapsamında istihdam edilen personel sayısına isabet edecek toplam çalışma süresinin %60’ını aşmamak ve
  • Bu çerçevede çalışan personelin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bildirilmesi

kaydıyla 28.02.2021 tarihine kadar devam edecektir.

Bununla birlikte, 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile ilgili Yönetmeliklerde belirtilen diğer şart ve yükümlülüklerin aynen geçerli olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

 Saygılarımızla. 

Dosyalar