Sizi Arayalım
Bazı Cihazların TRT Bandrol Oranları Artırılmıştır

DUYURU: 02.06.2022/68

Bazı Cihazların TRT Bandrol Oranları Artırılmıştır

5610 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı cihazların TRT bandrol oranları artırılmıştır.

26.05.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5610 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile “3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Karar ile TRT bandrol oranları değiştirilen cihazların eski ve yeni oranları karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

BANDROLE TABİ CİHAZLAR VE BANDROL ORANLARI

(Oranları Değişenler)

İlave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel ve/veya işitsel yayınlan alabilen

CİHAZIN CİNSİ

GTİP

ESKİ ORAN (%)

YENİ ORAN (%)

5- Cep telefonları ve akıllı saatler (SİM kartı bulunan modeller)

8517.13.00.00.00

10

12

8517.14.00.00.01

8517.14.00.00.19

6- Bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar

8471.30

2

4

8471.41

8471.49

8471.50

7- Taşıtlar (Üzerinde görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihaz bulunanlar)

87.01,87.02, 87.03,

0,4

0,8

a) Kara taşıtları

87.04, 87.05, 87.09, 87.11,8716.10

b) Diğer taşıtlar

86.01,86.02, 88.01,

0,01

0,02

88.02, 89.01, 89.02,

89.03, 89.04, 89.05,

8906.90

8- Video görüntü veya ekranı içerecek şekilde tasarlanmamış olanlar (Uydu alıcdan, set üstü medya kutulan, tv tuner kartları dahil)

8528.71

10

12

9- Diğer cihazlar

3922.10.00.00.11

8

14

1) Radyolu ve/veya TV'li ışıldak

3922.10.00.00.12

2) Radyolu kulaklık

69.10

3) Radyolu fotoğraf makinesi

8418.10

4) Radyolu adımsayar

8418.21

5) Radyolu kalemler

8418.29

6) Radyo ve/veya TV'li banyo sistemleri

8521.90

7) Navigasyon cihazları

8525.81.00.00.00

8) Radyo ve/veya TV eklentili koşu bantları

8525.82.00.00.00

9) Radyo ve/veya televizyon eklentili buzdolapları

8525.83.00.00.00

Söz konusu Karar Resmi Gazete’de yayımlandığı 26.05.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

“5610 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar