Sizi Arayalım
Kronik Rahatsızlığı Nedeniyle 24.03.2020 Tarihi İtibariyle Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Mücbir Sebep Hali 26.06.2021 Tarihinde Sona Ermiştir

DUYURU: 30.06.2021/94

Kronik Rahatsızlığı Nedeniyle 24.03.2020 Tarihi İtibariyle Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Mücbir Sebep Hali 26.06.2021 Tarihinde Sona Ermiştir

26.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “528 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile, kronik rahatsızlığı nedeniyle 24.03.2020 tarihi itibariyle mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin mücbir sebep hali 26.06.2021 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir. Sözü edilen Tebliği ile ilgili Centrum tarafından hazırlanan Duyuruya aşağıdaki görselden ulaşabilirsiniz.

24.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “518 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile, koronavirüs (COVID-19) salgınından doğrudan etkilenen mükelleflerin Vergi Usul Kanunu’nun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması konusundaki açıklamalara yer verilmişti. (25.03.2020/42 sayılı Duyurumuz)

Bu defa, 26.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “528 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği” ile, 24.03.2020 tarihinden itibaren mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen;

  • Kronik rahatsızlığı bulunan mükellefler ve meslek mensupları ile
  • Beyanname/bildirimleri bu meslek mensupları tarafından verilenlerin

mücbir sebep hallerinin 26.06.2021 tarihi itibariyle sona ermesinin uygun bulunduğu açıklanmıştır.

Sözü edilen mükelleflerin 24.03.2020 ile 26.06.2021 tarihlerini kapsayan mücbir sebep dönemine ilişkin verilmeyen beyanname ve bildirimlerinin (2020 yılına ilişkin geçici vergi beyannameleri hariç);

  • 26.06.2021 tarihini takip eden 15. günün sonuna (11.07.2021 Pazar gününe rastladığı için 12.07.2021 tarihine) kadar verilmesi ve
  • Bu beyanname/bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin de aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Kanuni verilme süresi 2021 yılının Haziran ayına isabet eden beyanname ve bildirimler açısından;

  • 26.06.2021 tarihi itibariyle beyanname ve bildirim verme süresinin son gününe 15 günden az süre kalması durumunda, beyanname ve bildirim verme ile ödeme süresinin son günü olarak 12.07.2021 tarihinin,
  • 15 günden fazla süre kalması halinde ise kanuni sürelerin

dikkate alınması gerekecektir.

Kronik rahatsızlık nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması için bu rahatsızlığın sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edilmesi gerekmektedir. 528 seri no.lu VUK Tebliği ile mücbir sebep halleri sona erdirilen mükelleflerden gerekli belgeleri halen vergi dairesine vermemiş olanların, ilgili belgeleri 26.07.2021 tarihine kadar bağlı oldukları vergi dairesine ibraz etmeleri mümkündür.

Saygılarımızla,

Dosyalar