Tebliğ - Vergiport

Tag : Tebliğ

Konaklama Vergisine İlişkin Uygulama Usul ve Esaslarının Belirlendiği Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

14.12.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği” ile konaklama vergisinin uygulamasına dair...

Devamını Oku

Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır

08.11.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar...

Devamını Oku

Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Geç Ödeme Yapıldığı Durumlara Yönelik Temerrüt Faiz Oranının Belirlendiği Tebliğ Yayımlanmıştır

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 02.01.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Tebliğ” ile, Türk Ticaret Kanunu’nun 1530....

Devamını Oku