BÜLTENLER
Sizi Arayalım

Uluslararası Vergi Bültenleri • OECD Tarafından COVID-19 Pandemisinin Transfer Fiyatlandırması Uygulamalarına Etkilerini Konu Alan Rehber Yayımlanmıştır
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan uluslararası vergi bültenine erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Country-By-Country Reporting Submission in Turkey Has Been Postponed to 26 February 2021
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan uluslararası vergi bültenine erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Turkey Introduced a New Tax Amnesty
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan uluslararası vergi bültenine erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması’nın İlişik Beyanla Onaylanmasına İlişkin Karar Yayınlanmıştır
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan uluslararası vergi bültenine erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayınlanmıştır
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan uluslararası vergi bültenine erişmek için lütfen tıklayınız.
 • “General Communiqué No 4 on Disguised Profit Distribution by Way of Transfer Pricing” Has Been Published Regarding the Postponement of the Deadline for the Notification Filing and the Country-by-Country Reporting with Various Explanations on Transfer Pricing Requirements
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan uluslararası vergi bültenine erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Guideline on the Application of the Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Issues Was Published by Turkish Revenue Administration
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan uluslararası vergi bültenine erişmek için lütfen tıklayınız.