Amortisman Vergilendirmesi - Vergiport

Tag : Amortisman Vergilendirmesi

Taşınmazlar ile Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlenmesine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

16.07.2021 tarihli Resmi Gazete'de aktife kayıtlı taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin yeniden değerlenmesi...

Devamını Oku