DUYURULAR
Sizi Arayalım

Güncel Duyurular • TMS/TFRS’ler ile BOBİ FRS’leri Uygulayan İşletmelerin Finansal Tablolarının Enflasyona Göre Düzeltilmesi Hakkında Kamu Gözetimi Kurumu Duyurusu
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Motor Gücü 160 KW’ı Geçmeyen Sadece Elektrik Motorlu Binek Otomobillerin İlk Tesliminde/İktisabında Uygulanan ÖTV Oranlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Matrah Eşiği Yeniden Belirlenmiştir
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Gecikme Zammı Oranı %2,5’ten %3,5’e Yükseltilmiştir
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Tecil Faizi Oranı Yıllık %24’ten %36’ya Yükseltilmiştir
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • 20 Kasım 2023'te Düzenlenecek "Tüm Yönleriyle Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması" Konulu Seminerimize Davetlisiniz!
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Katılım Formu
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Sistemik Risk Veri Takip Sisteminde Kapsam Değişikliği Hakkında Yönetmelik Yayımlanmış, Buna İstinaden Özet Döviz Pozisyon Raporlaması Kaldırılmıştır
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Vergi Usul Kanunu Uyarınca Yapılan Reeskont İşlemlerinde Kullanılan Reeskont Oranı %31,75’ten %36,75’e Yükselmiştir
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • KASIM VERGİ TAKVİMİ
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlanarak Görüşe Açılmıştır
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Konusu Belirli Tutarın Altındaki Davalar Hakkında Temyiz Kanun Yoluna Başvurulamamasını Öngören Kural Anayasa’ya Aykırı Bulunarak İptal Edilmiştir
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Çok Taraflı Sözleşme’nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi Yenilenerek Tekrar TBMM Başkanlığı’na Sunulmuştur
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • 2023/III. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ UYGULAMALARI
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Petrol Piyasasında Teminat Uygulamasına İlişkin Değişiklikler Öngören 553 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Dijital Vergi Dairesinin Uygulama Usul ve Esaslarının Belirlenmesine İlişkin 552 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Elektrikli Şarj Hizmetinde Fatura Düzeni ve Bildirim Yükümlülüklerine İlişkin 549, 550 ve 551 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliğleri Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • CentrumTime 15. Sayısı ile Yayında!
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Vergi Usul Kanunu Uyarınca Yapılan Reeskont İşlemlerinde Kullanılan Reeskont Oranı %26,75’ten %31,75’e Yükselmiştir
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 47 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • 2023/Temmuz-Ağustos Dönemi Özelgeleri
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.