DUYURULAR
Sizi Arayalım

Güncel Duyurular  • Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Bu Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Vergilerin Ödeme Süreleri Uzatılmıştır
    Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
  • Konaklama Vergisine İlişkin Uygulama Usul ve Esaslarının Belirlendiği Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır
    Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
  • Antalya İli Demre, Finike ve Kumluca İlçelerindeki Mükelleflerin Bazı Vergisel Yükümlülüklerinin Süresi Uzatılmıştır
    Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
  • Çalışanlara Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlerde ve Yemek Bedeli Ödemelerinde Sigorta Primlerine İlişkin 2022/22 sayılı SGK Genelgesi Yayımlanmıştır
    Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
  • BA-BS Formu Uygulamalarında Önemli Değişiklikler İçeren 543 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır
    Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
  • Faturası Döviz Cinsinden Düzenlenen Ancak Ödemesi TL Olarak Yapılan İthalat İşlemlerinde Eşyanın Beyan Edilecek Gümrük Kıymeti, KDV Matrahı ve KKDF Açısından Tereddüt Edilen Hususlara İlişkin Yazılı Açıklama Yapılmıştır
    Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
  • KDV İade Taleplerinde Zaman Aşımına Dikkat!
    Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
  • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Bazı Değişiklikler Yapılmıştır
    Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
  • Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesinde Kullanılan Ölçütler Değiştirilmiştir
    Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
  • ARALIK VERGİ TAKVİMİ
    Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
  • Gölyaka Merkezli Deprem Nedeniyle Düzce İlindeki Mükelleflerin SGK Yükümlülüklerinin Süresi Uzatılmıştır
    Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
  • Yeni Getirilen Gelir Vergisi İstisnalarına İlişkin Olarak Hazırlanan Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinde Yayımlanmıştır
    Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
  • Gölyaka Merkezli Deprem Nedeniyle Düzce İlindeki Mükelleflerin Bazı Vergisel Yükümlülüklerinin Süresi Uzatılmıştır
    Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
  • Binek Otomobillerin Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesinde Kullanılan Matrah Aralıklarından Bazıları Yeniden Belirlenmiştir
    Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
  • Yemek Yardımı İstisnasına İlişkin SGK Genelgesi Yayınlanmıştır
    Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
  • Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır
    Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
  • KASIM VERGİ TAKVİMİ
    Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
  • Birden Fazla İşverenden Elde Edilen Ücret Gelirinin Vergilendirilmesine İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklikler Yapılmıştır
    Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
  • 30.09.2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin TL Mevduat Hesaplarına Dönüşümü İle Elde Edilen Kazançlara Kurumlar Vergisi İstisnası Sağlanmıştır
    Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
  • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 43 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır
    Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.