DUYURULAR
Sizi Arayalım

Güncel Duyurular • Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri İle Bu Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Vergilerin Ödeme Süreleri Uzatılmıştır
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda Kabul Edilmiştir
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Kanun Teklifi TBMM’ye Sunulmuştur
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Gelir İdaresi Başkanlığınca Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi Hazırlanmıştır
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Dernek Beyannameleri İle Diğer Bildirimlerin Verilme Süreleri Uzatılmıştır
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklif Taslağı İle COVID-19 Salgını Kapsamında Yeni Tedbirlerin Alınması Öngörülmektedir
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • 7226 Sayılı Kanun Kapsamında Durdurulmasına Karar Verilen İdari ve Yargısal Sürelere İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Gelir İdaresi Başkanlığı 2020/2 Seri No.Lu Uygulama İç Genelgesi Yayımlanmıştır
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • 518 Sıra No.Lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Gereği Mücbir Sebep Kapsamında Olduğu Değerlendirilmekle Birlikte İnteraktif Vergi Dairesi Sorgusunda Olumsuz Yanıt Alan Mükelleflerin Ana Faaliyet Kodunun Tespiti İle İlgili Açıklamalar İçeren Genelge Yayımlanmıştır
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu COVID-19 Salgınının Mücbir Sebep Olarak Kabul Edilmesine ve Bazı Süreli Yükümlülüklere İlişkin Sürelerin 3 Ay Uzatılmasına Karar Vermiştir
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • SGK Prim Ödemelerinin Ertelenmesi Konusunda İşyerlerinin Kapsama Dahil Olup Olmadığına İlişkin SGK Sorgulama Ekranı Kullanıma Açılmıştır
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Banka ve Diğer Finansal Kuruluşların Yapacakları Raporlamalar ve Diğer Bildirimler İle Bankalarca Tahsis Edilen Kredilere İlişkin Belgelerin Tamamlanmasına Yönelik Ek Süreler Tanınmıştır
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Araç Sahiplerine Süresi Geldiği Halde Muayenesi Yapılamayan Araçların Muayenesi İçin Ek Süre Sağlanmıştır
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • İçişleri Bakanlığı Tarafından Getirilen Yeni Kısıtlamalar ve Mücbir Sebep Olarak Değerlendirilme Durumları
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • COVID-19 Salgını Nedeniyle Cumhurbaşkanınca Başlatılan Yardım Kampanyası Kapsamında Yapılan Bağış ve Yardımların Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrahından İndirimine İlişkin Değerlendirmelerimiz
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Koronavirüs Nedeniyle Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Tüm İşverenler/Mükellefler Yönünden Uygulamaya Başlanacağı Tarih 1 Temmuz 2020’ye Ertelenmiştir
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Ticaret Bakanlığının Sermaye Şirketlerinin Özkaynaklarının Korunması Amacıyla Kar Dağıtımının Sınırlı Tutulmasına Yönelik Olaral Genel Kurul Toplantı Gündemlerine Madde İlave Edilmesi Talebi
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Nisan 2020 Vergi Takvimi
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Mart, Nisan ve Mayıs Aylarına Ait Sosyal Güvenlik Primlerinin Ödeme Süreleri Mücbir Sebep Kapsamındaki İşverenlerle 5510 Sayılı Kanunun (4/1-B) Maddesi Kapsamındaki Sigortalılar Yönünden Ertelenmiştir
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Olumsuz Ekonomik Etkilerini Azaltmak Üzere Alınan Tedbirler ve Sağlanan Destekler
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Koronavirüs (COVID-19) Salgını Sebebiyle Tecil-Terkin Uygulaması Kapsamındaki Malların İhracat Süreleri Uzatılmıştır
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.