DUYURULAR
Sizi Arayalım

Güncel Duyurular • Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Tekrar Uzatılmıştır
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri ile Bazı Bildirimlerin Süreleri Uzatılmıştır
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına Sunulmuştur
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Kısmi Tevkifat Kaynaklı KDV İadesi Taleplerinde Verginin Alıcı Tarafından Ödenmesi Şartının Uygulanması İle İlgili Açıklamalar İçeren Gelir İdaresi Başkanlığı Yazısı
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik Yayımlanmıştır
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • KOSGEB Tarafından KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı Çağrısı Yapılmıştır
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Vergi Denetim Kurulu Bünyesinde Danışma Komisyonu Kurulmuştur
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından İşten Ayrılışa İlişkin Olarak Yeni Kodlar İhdas Edilmiştir
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi İlgili Komisyonda Kabul Edilmiştir
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişikliğe Gidilmiştir
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.