DUYURULAR
Sizi Arayalım

Güncel Duyurular • Araç Sahiplerine Süresi Geldiği Halde Muayenesi Yapılamayan Araçların Muayenesi İçin Ek Süre Sağlanmıştır
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • İçişleri Bakanlığı Tarafından Getirilen Yeni Kısıtlamalar ve Mücbir Sebep Olarak Değerlendirilme Durumları
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • COVID-19 Salgını Nedeniyle Cumhurbaşkanınca Başlatılan Yardım Kampanyası Kapsamında Yapılan Bağış ve Yardımların Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrahından İndirimine İlişkin Değerlendirmelerimiz
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Koronavirüs Nedeniyle Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Tüm İşverenler/Mükellefler Yönünden Uygulamaya Başlanacağı Tarih 1 Temmuz 2020’ye Ertelenmiştir
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Ticaret Bakanlığının Sermaye Şirketlerinin Özkaynaklarının Korunması Amacıyla Kar Dağıtımının Sınırlı Tutulmasına Yönelik Olaral Genel Kurul Toplantı Gündemlerine Madde İlave Edilmesi Talebi
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Nisan 2020 Vergi Takvimi
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Mart, Nisan ve Mayıs Aylarına Ait Sosyal Güvenlik Primlerinin Ödeme Süreleri Mücbir Sebep Kapsamındaki İşverenlerle 5510 Sayılı Kanunun (4/1-B) Maddesi Kapsamındaki Sigortalılar Yönünden Ertelenmiştir
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Olumsuz Ekonomik Etkilerini Azaltmak Üzere Alınan Tedbirler ve Sağlanan Destekler
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Koronavirüs (COVID-19) Salgını Sebebiyle Tecil-Terkin Uygulaması Kapsamındaki Malların İhracat Süreleri Uzatılmıştır
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Turizm Arazilerinden Tahsil Edilmesi Gereken Kira, Kesin İzin, Kesin Tahsis, İrtifak Hakkı, Kullanma İzni, Yararlanma, İlave Yararlanma Bedelleri ve Hasılat Payları İle Ecrimisillerin Ödeme Süreleri Ertelenmiştir
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.