DUYURULAR
Sizi Arayalım

Duyuru Arşivi

 • 2018/ II. Geçici Vergi Dönemi Uygulamaları
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Ağustos 2018 Vergi Takvimi
  Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan ve Ağustos ayında yerine getirilmesi gereken vergisel mükellefiyetleri içeren duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Mayıs 2018 Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatılmıştır
  Konuya ilişkin Centrum Denetim tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Kapsamı Genişletilmiştir (2018/11597 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)
  Konuya ilişkin Centrum Denetim tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • 497 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Yeni Makina ve Teçhizat İçin Uygulanacak Olan Amortisman Sürelerinin, Faydalı Ömür Sürelerinin Yarısı Dikkate Alınarak Hesaplanması)
  Konuya ilişkin Centrum Denetim tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.