DUYURULAR
Sizi Arayalım

Duyuru Arşivi

 • 2017 / 1. Geçici Vergi Dönemi Uygulamaları
  Şirketimizce hazırlanan 2017 / 1 sayılı, "Geçici Vergi Dönemi Uygulamaları" konulu çalışmaya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Nisan 2017 Vergi Takvimi
  Şirketimizce hazırlanan 2017 / 13 sayılı, "Nisan 2017 Vergi Takvimi" konulu çalışmaya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Şubat 2017 Dönemi Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve 2016 Takvim Yılına Ait Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması
  Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve 2016 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresinin uzatılmasına dair duyuru için lütfen tıklayınız.
 • 2017/9973 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı(Bazı İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Damga Vergisi Oranları ile Tapu Harçları ve KDDF Oranlarında Yapılan Değişiklikler)
  15.03.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” ile;

  *İnşaat sektörüne ilişkin farklı sözleşme türlerinde uygulanan damga vergisi oranlarında,

  *Bazı tapu işlemlerinde uygulanan tapu harcı oranında,

  *Yurt dışından sağlanan TL kredilerde uygulanan Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi oranında

  değişiklik yapılmıştır.

  Sözü edilen Kararname’de yer alan düzenlemeler ile ilgili Centrum Denetim tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız.
 • Mart 2017 Vergi Takvimi
  Şirketimizce hazırlanan 2017 / 12 sayılı, "Mart 2017 Vergi Takvimi" konulu çalışmaya erişmek için lütfen tıklayınız.