EĞİTİMLER

EĞİTİMLERİMİZ


Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi

Tarih: Tarih için iletişime geçiniz

Süre: 2 Gün

Ücret: Ücret için iletişime geçiniz

Eğitim Programı

 • Kurumsal Risk Yönetimi : Genel Bakış, Trendler ve Düzenlemeler?
  • Riskin ve Kurumsal Risk Yönetiminin Tanımı, Önemi, İlkeleri, Amaçları Standartları
  • Kurumsal Risk Yönetiminin Çerçevesi (Risk Mimarisi ve Risk Stratejisi)
  • Riske Dayalı Kurum Kültürü Oluşturma
  • Kurumsal Risk Yönetiminin Dokümante Edilmesi (Raporlar, Siciller)
  • Kurumsal Risk Yönetiminde Kişilerin Sorumlulukları Risk Kapasitesi ve Risk İştahı
  • Risklerin Belirlenmesi, Derecelendirilmesi ve Risk Haritalarının Oluşturulması (Yaklaşımlar, Teknikler, Risk Matrisi)
  • Risklerle Mücadele Yolları (Riskten Kaçınma, Kabul Etme, Azaltma, Transfer)
  • Risklerin Kontrol Edilmesi (Önleyici, Tespit Edici, Düzeltici Kontroller)
  • Bilgi Akışı ve Raporlama
  • Gözden Geçirme ve Denetim
 • Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi
  • Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi - Temel Öğeler
  • Belirsizlik ve Değer
  • Olaylar, Riskler ve Fırsatlar
  • ISO modeli
  • ISO & COSO farkı
 • Kurumsal Risk Yönetimi İçeriği
  • İç Ortam
  • Hedef Belirleme
  • Olayları Tanımlama
  • Risk Değerlendirmesi
  • Risk Durumları Belirleme Örnekleri
  • Risk Tepkileri
  • Kontrol Aktiviteleri
  • Bilgi ve İletişim
  • İzleme
 • Risk Yönetiminde Sorumluluklar
  • Yönetim kurulunun rolü
  • Denetim ve risk komiteleri
  • İç denetimin rolü
  • Dış denetimin rolü
  • Güvence hatlarının sorumlulukları
 • Risk Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • Kurumsal Risk Yönetiminin Adımları
 • Kurumsal Risk Yönetimi Projesi Fazları
  • Strateji ve Hedeflerin Belirlenmesi
  • Risklerin Belirlenmesi/tanımlanması
  • Risk değerlendirmesi
  • Brüt ve net risk değerlendirmesi (mevcut kontroller dikkate alınarak)
  • Olasılık
  • Etki
  • Risk Haritası
  • Öncelikli risklerin belirlenmesi
 • Risk aksiyon planının oluşturulması (termin, maliyet, aksiyon sahibinin belirlenmesi)
 • Risk iştahı ve risk toleransı/risk limitleri kavramları
 • Ana risk göstergelerinin belirlenmesi /erken uyarı sistemlerinin kurulması
 • Kurumsal Risk Yönetimi Süreci, Uygulama Örneği
 • Basel II Uygulamalarında Risk Yönetimi

Eğitimin Kapsamı

Rekabetin yoğunlaştığı günümüzde sürdürülebilir büyümeyi sağlamak en önemli gündem maddeleri arasındadır. Organizasyonlar, sürdürülebilir büyüme yolunda risklerini de çok yakından takip etmeli ve etkin bir şekilde yönetmelidir. Bu noktada da Kurumsal Risk Yönetimi önem arz etmektedir. Eğitimimizde risk kavramı ve yönetimi ile ilgili temel konular üzerinde durulacak, Kurumsal Risk Yönetimi Metodolojisi’nin uygulanmasında üst yönetimin sorumlulukları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine paylaşımda bulunulacaktır.

Eğitimin Amacı

Geçtiğimiz 10 yılda özellikle bankacılık sektöründe finansal risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi amacıyla uygulanmaya başlanan Risk Yönetimi, günümüzde birçok şirket tarafından finansal, operasyonel ve stratejik risklerin gözetilmesi, karşılaşılan   ekonomik belirsizlikler karşında dayanıklılık, sürdürülebilirlik ve esneklik elde edebilmek amacıyla artarak benimsenmektedir.

Günümüz iş dünyasının önemli gündem maddelerinden biri haline gelen Kurumsal Risk Yönetimi ile ilgili daha yaygın bilgilendirme ihtiyacının oluşması bu eğitimin amacıdır. Kurum genelinde bir risk kültürünün oluşmasına yardımcı olmak ve kurumun hedeflerine ulaşılmasındaki başarısını artırmaya yönelik olarak bir farkındalık oluşturma amaçlanmaktadır.