EĞİTİMLER

EĞİTİMLERİMİZ


Finansal Tabloları Okuma ve Yorumlama Eğitimi

Tarih: Tarih için iletişime geçiniz

Süre: 1 Gün

Ücret: Ücret için iletişime geçiniz

Eğitim Programı

 • Muhasebe nedir? Neden önemlidir?
 • Mali tabloların tanımlanması
 • Mali tabloların genel özellikleri
 • Temel mali tablolar
  • Bilanço
   • Bilanço düzenleme ilkeleri
   • Bilanço kalemlerinin incelenmesi
   • Bilanço dipnotları
  • Gelir tablosu
   • Gelir tablosu düzenleme ilkeleri
   • Gelir tablosu kalemlerinin incelenmesi
   • Gelir tablosu dipnotları
  • Ek mali tablolar
   • Satışların maliyeti tablosu
   • Öz kaynaklar değişim tablosu
   • Net işletme sermayesi değişim tablosu
   • Nakit akım tablosu
   • Fon akım tablosu
  • Mali analiz teknikleri
   • Karşılaştırmalı mali tablo analizleri
    • Karşılaştırmalı tabloların düzenlenmesi
    • Değişimlerin analizi
   • Eğilim yüzdeleri analizi (yatay analiz)
    • Eğilim yüzdelerinin hesaplanması
    • Eğilimlerin analizi
   • Dikey yüzde analizleri
    • Dikey yüzdelerin hesaplanması
    • Dikey yüzdelerin yorumlanması
   • Oran analizleri
    • Likidite oranları
    • Finansal yapı oranları
    • Faaliyet verimliliği oranları
    • Karlılık oranları
    • Büyüme oranları
    • Oran analizlerinde sektör ortalamaları
   • Finansal Planlama ve Hazırlanmasındaki Yöntemler
   • Finansal Planlamanın Faydaları
   • Proforma Bilanço ve Gelir Tablosu
   • Yönetim Muhasebesi
   • İşletme sermayesi ve işletme sermayesi stratejileri
   • Finansal riskler ve yönetim teknikleri

Eğitimin Kapsamı

Şirket paydaşlarının alacakları kararlar açısından işletme faaliyet sonuçlarının gerçek durumu yansıtması ve doğru anlaşılması önem arz etmektedir. Bu nedenle mali tabloların incelenmesi ve yorumlanması hassasiyetle üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu eğitimde, finansal tablo analizinin üç önemli boyutu olan finansal tabloların analize hazırlanması, mali analiz yöntemlerine uygun hesaplamaların yapılması ve elde edilen sonuçların yorumlanması hakkında temel düzeyde bilgiler sunulmaktadır.

Eğitimin Amacı

Eğitimimizin amacı, katılımcılarımıza karşılaştırmalı dönemler itibariyle hazırlanan finansal tablolarda meydana gelen değişiklikleri değerlendirmek ve geleceğe dönük kararlar alırken doğru yorumlayabilmek için temel hesap kalemlerinin içeriği hakkında bilgi vermektir.

Mali Tablolar Analizi Eğitimi ile hem şirket analizi yapmak durumunda olan çalışanlara, hem de şirket yönetiminde bulunanlara firmalarını yatırımcılara açmayı düşünenlere mali tabloların nasıl analiz edileceğini öğretmek, konuya ilişkin bilgileri anlaşılabilir bir şekilde aktarmak ve günlük ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede mali analiz yapabilmelerini sağlamak hedeflenmektedir.