EĞİTİMLER

EĞİTİMLERİMİZ


Genel Muhasebe Eğitimi

Tarih: Tarih için iletişime geçiniz

Süre: 1 Gün

Ücret: Ücret için iletişime geçiniz

Eğitim Programı

 • İşletme ve Muhasebe
 • Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri 
 • Mali Tablolar ve Temel Mali Tablolara İlişkin İlke ve Esaslar
 • Belge ve Kayıt Düzeni
 • Defterler
 • Tekdüzen Hesap Planının İşleyişi
 • Muhasebedeki Kayıt Belgeleri ve Kayıt Defterleri 
 • Muhasebe Süreci
 • Aktif hesaplar (Dönen varlıklar, Duran varlıklar)
 • Pasif hesaplar (Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar, Öz kaynaklar)
 • Gelir Tablosu hesapları
 • Maliyet hesapları
 • Nazım Hesaplar ve diğer hesaplar

Eğitimin Kapsamı

Bu eğitimde işletmeler açısından temel genel muhasebe konuları detaylı bir şekilde ele alınacak ve uygulamada sık sık rastlanılan hatalar incelenecektir.  

Eğitimin Amacı

"Genel Muhasebe Eğitimi” Firmaların muhasebe ve finans departmanında çalışan ya da çalışacaklara yönelik hazırlanmış bir muhasebe eğitimidir. Katılımcıların bu eğitim sonunda muhasebe ile ilgili bilgileri ayrıntılı bir şekilde öğrenmeleri ve çalışacağı kurumun muhasebe işlemlerini yürütebilecek seviyeye gelmeleri hedeflenmektedir.